Realizator projektu

al.jerozolimskie

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej jest niepubliczną placówką szkolnictwa wyższego.  Realizując misję upowszechniania wiedzy określoną w Deklaracji Bolońskiej, zachowuje wysokie standardy procesu dydaktycznego obowiązujące w Unii Europejskiej i współtworzy europejską przestrzeń szkolnictwa wyższego. Powstała w 1992 r. jest jedną z pierwszych, niepublicznych Uczelni w Polsce.

Rozwijamy ofertę dydaktyczną na kierunkach technicznych i społecznych. Uczelnia realizuje ją na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Naszym ogromnym atutem jest wysoko kwalifikowana kadra, dla której UTH jest podstawowym miejscem pracy. Ma to istotny wpływ na jakość oferowanego przez nas kształcenia, ponieważ pracownicy utożsamiają się z miejscem pracy oraz dbają o to aby studenci otrzymywali wiedzę na jak najwyższym poziomie.

Uczelnia Techniczno-Handlowa wspiera rozwój naukowy pracowników dydaktycznych oraz indywidualne dążenia studentów związane z rozwojem osobistym i zawodowym. Ponadto w podejmowanych przez nas działaniach dbamy o zachowanie zasady równego dostępu do edukacji oraz kariery bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, rasowe, wyznanie, światopogląd, wiek oraz stan zdrowia.

jagiellonska

Uczelnia rozwija współpracę z ośrodkami akademickimi oraz podmiotami publicznymi i prywatnymi w kraju
i za granicą, z zachowaniem najwyższych wymogów jakości. Wymiana doświadczeń i współpraca z ośrodkami akademickimi oraz podmiotami życia gospodarczego przyczynia się do rozwoju
Uczelni Techniczno-Handlowej jako instytucji nowoczesnej, uwzględniającej w swojej ofercie zarówno potrzeby rynku, jak i zainteresowania studentów.

Od wielu lat zajmujemy się realizacją projektów unijnych, które głownie mają na celu dokształcanie i podnoszenie kompetencji zawodowych osób należących do zróżnicowanych grup wiekowych. Jednocześnie, prowadzimy projekty na terenie całej polski a wsparciem zostały objęte osoby na rożnym poziomie edukacji.