Projekt i szkolenia

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i zwiększenie szans na rynku pracy u uczestników projektu poprzez nabycie i/lub podniesienie kompetencji i umiejętności w obszarach ICT na poziomie ECDL Base lub ECDL PTI Standard.

1.1.jpg

W ramach projektu będą realizowane następujące typy szkoleń:


ECDL Base (76 godzin na 1 grupę zajęciową)

1. Podstawy pracy z komputerem - Kluczowe zagadania związane z ICT, komputerem, urządzeniami i oprogramowaniem, pulpit, ikon i ustawienia, tworzenie dokumentów i ich wydruk, zarządzanie plikami, kluczowe zagadnienia związane
z siecią, bezpieczeństwo i higiena pracy.

2. Podstawy pracy w sieci - Zasady przeszukiwania Internetu, przeglądanie, postępowanie z informacją uzyskaną w Internecie, pojęcia związane z komunikacją, zasady używania poczty elektronicznej.

3. Przetwarzanie tekstów - Praca z aplikacją, tworzenie dokumentu, formatowanie, obiekty, korespondencja seryjna, przygotowanie wydruków.

4. Arkusze kalkulacyjne - Użycie aplikacji, komórki, zarządzanie arkuszami, reguły i funkcje, formatowanie, wykresy, formatowanie arkusza.


ECDL PTI Standard (136 godzin na 1 grupę zajęciową)

1.2.jpg 1. Podstawy pracy z komputerem - Kluczowe zagadania związane z ICT, komputerem, urządzeniami i oprogramowaniem, pulpit, ikon i ustawienia, tworzenie dokumentów i ich wydruk, zarządzanie plikami, kluczowe zagadnienia związane z siecią, bezpieczeństwo i higiena pracy.

2. Podstawy pracy w sieci - Zasady przeszukiwania Internetu, przeglądanie, postępowanie z informacją uzyskaną w Internecie, pojęcia związane z komunikacją, zasady używania poczty elektronicznej.

3. Przetwarzanie tekstów - Praca z aplikacją, tworzenie dokumentu, formatowanie, obiekty, korespondencja seryjna, przygotowanie wydruków.

1.3.jpg
4. Arkusze kalkulacyjne - Użycie aplikacji, komórki, zarządzanie arkuszami, reguły
i funkcje, formatowanie, wykresy, formatowanie arkusza.

5. Użytkowanie baz danych - Rozumienie istoty baz danych, obsługa aplikacji, tabele, wybieranie informacji z baz danych, obiekty, wydruki.

6. Grafika menedżerska i prezentacyjna - Używanie aplikacji, tworzenie prezentacji, teksty, wykresy, obiekty graficzne, przygotowanie pokazu slajdów.

7. IT Security - Kwestie bezpieczeństwa, złośliwe oprogramowania, bezpieczeństwo w sieci, bezpieczeństwo w Internecie, komunikacja, bezpieczeństwo danych.

1.2.3.png 1.4.jpg